fbpx

Arduino İle 8X8 Led Matrix Telefon İle Kontrol

Bu projede telefonumuzu kullanarak bluetooth modülü aracılığıyla LED Matrix ekranında istediğimiz şekilleri göstereceğiz.

Gerekli olan malzemeler:

 • 1 adet HC05 veya HC06 bluetooth modülü (arduino’ daki rx, tx pinine bağlanır)
 • 10KΩ  (bluetooth için)
 • 20KΩ  (bluetooth için)
blank
 • 1 Adet Max7219 8×8 LED Matrix
 • 1 Adet Arduino Uno

Öncelikle telefonunuza bu uygulamayı kurun

Kodların çalışması için gerekli olan kütüphaneyi kurmak için tıklayın

#include <LedControl.h>
 //bu kütüphaneyi kurmamız lazım. 

int DIN = 12;
 //max7219 üzerindeki din pini arduino 12 bağlı
int CS = 10; 
//max7219 üzerindeki CS pini arduino 10 bağlı
int CLK = 11; 
//max7219 üzerindeki clk pini arduino 12 bağlı

int row=0;
 //satır
int col=0;
 //sütun
int temp=0;
 
int data=0;
 //telefondan gelen veri

LedControl lc=LedControl(DIN,CLK,CS,1);
 

void setup()
{
 lc.shutdown(0,false);    
 lc.setIntensity(0,5);
 lc.clearDisplay(0);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{ 
  if(Serial.available() > 0)   
  {
   data = Serial.read();        
   if(data < 96)
   {
    if(temp==0)
    {
    row=data-48;
    temp=1;
    }
    else
    col=data-48;
   }
  
    else if(data=='n')
    {
     lc.setLed(0,row,col,true);
    Serial.println('n');
    Serial.println(row);
    Serial.println(col);
     temp=0;
    }
    else if(data=='f')
    {
     lc.setLed(0,row,col,false);
     Serial.println('f');
     Serial.println(row);
     Serial.println(col);
     temp=0;
    }

    else if(data=='r')
    lc.clearDisplay(0);
  }

  
}

DijiGO Teknoloji
X